לימודי הסמכה בטכניון | קורס | נושאים מתקדמים בלמידה חישובית ה+ת
The Technion Logo The Technion Logo