לימודי הסמכה בטכניון | קורס | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 7
The Technion Logo The Technion Logo