לימודי הסמכה בטכניון | קורס | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 4
The Technion Logo The Technion Logo