לימודי הסמכה בטכניון | קורס | מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים
The Technion Logo The Technion Logo