לימודי הסמכה בטכניון | קורס | אוירודינמיקה בלתי דחיסה
The Technion Logo The Technion Logo