לימודי הסמכה בטכניון | קורס | תהליכי הפרדה וטיהור ע"י ממברנות
The Technion Logo The Technion Logo