תמונות מטקסים


טקס מתרגלים מצטיינים - יונל   2014
טקס בוגרים - יוני 2014
טקס בוגרים - יוני 2013
טקס מתרגלים מצטיינים - יוני   2013
טקס בוגרים - יוני 2012
טקס מתרגלים מצטיינים - יוני   2012
טקס מצטייני נשיא - יוני-2012
טקס בוגרים - יוני 2012
טקס מצטייני נשיא - י2011
טקס מתרגלים - יוני 2011
טקס בוגרים - יוני 2011
טקס בוגרים - יוני 2010
טקס מתרגלים מצטיינים - יולי 2010
טקס מתרגלים מצטיינים - יולי 2009
טקס בוגרים - יוני 2009
טקס מתרגלים מצטיינים - יולי 2007
טקס מצטייני נשיא - ינואר 2007
טקס מתרגלים מצטיינים - יולי 2006
טקס מצטייני נשיא - יולי 2006
טקס בוגרים - יוני 2006
טקס מרצים מצטיינים - מרץ 2006