טפסים
טופס בקשת סטודנט בפקולטה (כולל תעשיה וניהול) אליה את/ה שייך/ת בנושאים: ביטול ורישום למקצועות, הוצאת מקצועות מחוץ לתואר בסיום לימודים.
הערה: לעת עתה השירות אפשרי רק בחלק מן הפקולטות
טופס בקשת סטודנט בלימודי הסמכה  (בניין אולמן)  בנושאים: שכר לימוד, שיפור ציון, ערעור על החלטות. הטופס מיועד לסטודנטים במצב אקדמי תקין (במצב לא תקין יש לפנות בבקשת סטודנט לפקולטה (למעלה בדף)
טופס  בקשת סטודנט (אישורים) מיועד לסטודנטים מהפקולטה לרפואה בלבד
הודעה על הפסקת לימודים
בקשה ללימוד תואר נוסף לאחר צבירת 72 נקודת
חופשת לימודים
בקשה להארכת זמן עקב מגבלות רפואיות
סטודנטים המבקשים התאמות על רקע של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז יחויבו לעבור אבחון, על חשבונם, על ידי מאבחן מטעם הטכניון.
הנחיה זו תקפה גם לגבי סטודנטים שעברו אבחון קודם.
הפנייה למאבחן נערכת באמצעות יועצת ביחידה לקדום סטודנטים, בנין אולמן חדר 460.
טופס בקשה להיבחנות מיוחדת  בלימודי הסמכה  (אשפוז, אבל, מגבלות פיזיות קשות )
 

מבצע "צוק איתן" בקשת סטודנט - נקודות זיכוי על פעילות חברתית

מבצע "צוק איתן" בקשת סטודנט מילואים- הארכת זמן לשימוש במדור סטודנטים בלבד (לא בפקולטות) 
בקשה למעבר פקולטה  על פי הישגים -  מועדי הגשה: לסמ' חורף אוגוסט-ספטמבר, לסמ' אביב ינואר-פברואר בלבד
מעבר מסלול עפ"י סכם  בטיפול של מרכז רישום וקבלת מועמדים
http://ug3.technion.ac.il/admissions -   מעקב, עדכון ושינוי - מעבר מסלול לסטודנטים
שם לתעודת גמר