לימודי הסמכה בטכניון | קורס | נושאים מתקדמים במדעי המחשב 10
The Technion Logo The Technion Logo