לימודי הסמכה בטכניון | קורס | תכנון מעגלי וי.אל.אס.אי.
The Technion Logo The Technion Logo