סיפי קבלה משוערים

ציון הסֶכֶם קובע את מיקומכם בתחרות על מספר מוגבל של מקומות. סיפי הקבלה המופיעים בטבלה הנם סיפי קבלה משוערים בלבד. סיכויי הקבלה של מי שנמצאים בטווח המשוער - טובים. ככל שציון הסכם יהיה קרוב יותר לסף העליון, יגדלו הסיכויים להתקבל. בפועל עשוי סף הקבלה להיות שונה בשל מספר הנרשמים, איכות נתוניהם ומכסת המקומות. בחלק מהמסלולים יתכנו סיפי קבלה שונים לעדיפות ראשונה ושנייה. במועד מאוחר עלולים סיפי הקבלה להיות גבוהים יותר.

טבלת סיפי הקבלה המשוערים לשנה"ל תשע"ג

טווח משוער מסלול ההרשמה
78-76 אדריכלות נוף*
80-78 ארכיטקטורה*
82-80 ביוכימיה מולקולרית*
80-78 ביולוגיה*
79-77 הוראת הטכנולוגיה והמדעים**
84-82 הנדסת אווירונוטיקה וחלל
83-81 הנדסה אזרחית
83-81 הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון*
86-84 הנדסה ביוכימית*
90-88 הנדסה ביו-רפואית*
83-81 הנדסת הסביבה*
82-80 הנדסת חומרים*
83-81 הנדסה חקלאית*
90-88 הנדסת חשמל
82-80 הנדסה כימית*
83-81 הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה
84-82 הנדסת מכונות
90-87 הנדסת מערכות מידע
84-82 הנדסת תעשייה וניהול
80-78 כימיה*
90-88 מדעי המחשב
88-86 מדעי המעבדה הרפואית*
84-82 מתמטיקה
86-84 מתמטיקה עם מדעי המחשב
84-82 מתמטיקה עם סטטיסטיקה וחקר ביצועים
85-83 מתמטיקה-פיסיקה
86-84 פיסיקה*
94-92 רפואה* (סף זימון לבחינת מו"ר)
91-89 תואר כפול: הנדסה ביו-רפואית-פיסיקה*
93-91 תואר כפול: הנדסת חשמל-פיסיקה
91-89 תואר כפול: מתמטיקה-מדעי המחשב
91-89 תואר כפול: פיסיקה-מדעי המחשב*

* המסלול נפתח בסמסטר א בלבד.

**המסלול להוראת ביולוגיה-מדעי הסביבה נפתח בסמסטר א בלבד.