מחשבון עזר לחישוב הממוצע האקדמי


מספר השעות השבועיות שנלמדו
הציון הממוצע הסופי בגליון הציונים