מחשבון מלגותהתנאים לקבלת מלגת מצטייני סכם
מסלול
ציון פסיכומטרי    (700 לפחות)
ציון סכם