הרצאות מוקלטות בכימיה:

 

    1: הקדמה- מבנה האטום, יסודות, איזוטופים   
    2: הטבלה המחזורית
    3: מולקולות
    4: מאקרוסקופיה: מצבי צבירה, תערובת

    5: כימיה אנליטית, מסה אטומית, המול
    6: תמיסות
    7: תגובות כימיות
    8: ספרות משמעיות